Fremlej din bolig

Du kan fremleje din bolig, dog skal visse betingelser være opfyldt.

 • Fremlejen må højst vare to år
 • Fremlejen må kun ske, hvis det kan dokumenteres, at lejerens fravær er midlertidigt og skyldes midlertidigt job et andet sted, sygdom og rekreation, studieophold og lign.

For bofællesskaber, ungdomsboliger og ældreboliger gælder særlige regler.

Når du fremlejer, er det stadig dig, der har ansvaret for din bolig. Du hæfter også selv for evt. misligholdelse og manglende betaling. Det er et krav for fremlejen, at du kan dokumentere, at det er en midlertidig fremleje. 

Hent fremleje-ansøgningsskema

Værd at vide om fremleje:

 • Du skal selv finde en anden, du vil fremleje din bolig til. Sammen indgår I en skriftlig aftale om fremlejen.
 • Udfyld ansøgningsskema og sendt det til Udlejningen i KAB, der skal godkende fremlejen, før den kan begynde.
 • Husk at give kommunen besked, hvis du modtager individuel boligstøtte (boligsikring eller boligydelse).
 • Du skal huske at oplyse din midlertidige adresse til Udlejningen i KAB, så vi evt. kan kontakte dig i fremlejeperioden.

I Lov om leje af almene boliger kapitel 12 §§65-68 kan du læse om reglerne for fremleje

Gode råd i forbindelse med fremleje

Den oprindelige lejer er ansvarlig over for KAB, for at lejen bliver betalt, at husordenen bliver overholdt og at lejligheden ikke misligholdes.

Vi anbefaler:

 • at lejen betales som overførsel via fremlejerens bank
 • at vi får en kontaktadresse, hvis dit fravær skyldes ophold i udlandet
 • at der eventuelt aftales et opsigelsesvarsel mellem fremlejer og fremlejetager

Vær særligt opmærksom på:

 • Fremleje kan ikke finde sted uden ægtefælles/samlevers samtykke
 • Fremlejetageren kan ikke fortsætte lejemålet efter fremlejeperiodens ophør
 • Hvis du ikke vender tilbage til lejligheden, skal lejemålet opsiges
 • Hvis du ikke opfylder reglerne for fremleje, kan KAB afslå fremlejen
 • Du skal kontakte KAB, når fremlejeperioden ophører og oplyse, om du flytter tilbage, eller om du ønsker at opsige lejemålet
 • Hvis du fremlejer uden ansøgning og uden tilladelse fra KAB, er der tale om ulovlig fremleje. I dette tilfælde kan du miste din bolig med omgående virkning.