Toggle Mobile Menu Toggle Search

Vi er forskellige - et redskab

Her kan du læse mere om værktøjet 'Vi er forskellige' og hente redskaberne, der kan hjælpe med det daglige bestyrelsesarbejde.

 

Typologi

Da konflikterne mellem naboer nogle steder fylder meget, har vi fået lavet et dialogredskab ”Vi er forskellige”, også kaldet en typologi, der beskriver fire beboertyper.

Det er ønsket, at læseren kan se sig selv og sine naboer i den og få større forståelse for forskellighederne og på den baggrund forebygge konflikter.

Typerne er lidt stereotype, men forhåbentlig kan I genkende noget i dem!

  


Plakat

Der er også lavet en plakat, der illustrerer de forskellige beboertyper.

Plakaten kan bruges som en påmindelse om forskellighederne eller måske som udgangspunkt for en diskussion.

Klik på at plakaten for at hente et eksemplar. Du kan også bestille et trykt eksemplar her.

 

 

 


Diasshow

Som et udgangspunkt for en diskussion om forskellighed kan man også hente dette PowerPoint-show, der gennemgår de forskellige persontyper og hvor konflikterne opstår.

 


Film fra hverdagen

Der er lavet nogle korte film, der viser forskellige beboertyper og situationer fra hverdagen i en boligafdeling. Man kan f.eks. vise filmene på et afdelingsmøde eller et bestyrelsesmøde og bruge dem til at snakke om hvordan kendskab til forskelligheder kan være med til at forebygge konflikter.

Man kan fokusere på mange forskellige faktorer, når man skal beskrive beboertyper. I ”Vi er forskellige” fokuseres der på, om beboeren lægger vægt på tradition eller udvikling og orienterer sig mod livet indenfor eller udenfor boligområdet.

Ud fra disse kriterier er der defineret fire beboertyper, som du kan se eksempler på i de fire film.

Du kan få tilsendt en USB med filmene ved at kontakte specialkonsulent Mette Lise Djupdræt på mls@kab-bolig.dk / T 33 63 10 33

De stabile

"Jeg bor her bare".
Hjemmet er vigtigt, men oplevelse af hjem er dog koncentreret til lejligheden.

   

De trofaste

"Det er mit område".
Bor i det samme område det meste af deres liv. Følelsesmæssigt knyttet til det sted.

   

De åbne

På vej mod noget nyt.
Opfatter lejligheden som en base, hvor de lader op. Flytter med jævne mellemrum.

   

Udviklerne

"Jeg synes, at vi skal..."
Flytter med jævne mellemrum, men går op i livet, hvor de bor, og i deres hjem.

   

En almindelig dag i afdelingen Solsiden