Toggle Mobile Menu Toggle Search

Udlejning af midlertidige boliger i Taastrupgaard


Boligselskabet AKB, Taastrup og Høje-Taastrup Kommune har indgået en aftale om at kommunen får adgang til at anvise midlertidige boliger i Taastrupgaard i perioden frem til 1. september 2018.

Hvem kan ansøge om en midlertidig bolig?

Ansøgere om midlertidige boliger via Høje-Taastrup Kommune, skal opfylde de samme kriterier som i den fleksible udlejningsaftale med AKB Taastrup. Kriterierne er følgende:

  • Jeg er studerende og kan dokumentere, at jeg er i uddannelse.
  • Jeg bor i Høje-Taastrup Kommune og kan dokumentere, at jeg har fast arbejde.
  • Jeg bor i Høje-Taastrup Kommune, er over 50 år og vil gerne flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre.
  • Jeg bor i Høje-Taastrup Kommune, er skilsmisseramt og har behov for at flytte af sociale eller beskæftigelsesmæssige årsager.

Hvis du opfylder et af kriterierne kan du ansøge om en bolig.

Læs mere på kommunens hjemmeside hvor du også finder ansøgningsskema.