Toggle Mobile Menu Toggle Search

Taastrup-Valhøj

Høje-Taastrup Kommune og Boligselskabet AKB, Taastrup har indgået en aftale om udlejning af en del af de ledige boliger i afdelingerne nr. 1901 Taastrup-Valhøj og 1902 Blåkildegård efter bestemmelserne om fleksibel udlejning.

De fleksible udlejningsregler omfatter følgende kriterier:

FFA

Boligsøgende, som har eller er blevet tilbudt arbejde eller udannelse i Høje-Taastrup Kommune, og som ønsker at tilflytte kommunen. (Arbejde minimum 30 timer ugentligt).

FFP

Personer/familier (minimum 50 år) i kommunen, der i tide ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre, eller som ønsker at flytte nærmere til familie og slægtninge.

FFB

Skilsmisseramte i kommunen (herunder brudt parforhold med fælles bopæl i minimum 2 år), der af sociale eller beskæftigelsesmæssige årsager har behov for en hurtig boliganvisning. Opnoteringen kan kun finde sted inden for et år efter, at skilsmissen har fundet sted, og er gældende i indtil 12 måneder efter skilsmissedatoen.

FTU

Unge i kommunen, der kan dokumentere start på uddannelse, eller start på arbejde, og som ønsker at flytte hjemmefra for første gang. (Skal kunne dokumenteres).

FTT

Personer, der bor i området, og hvis boligsituationen ikke svarer til husstandens behov, og som har eller opnår arbejdsmarkedsmæssig tilknytning til området. (Gælder kun for 1901 Taastrup-Valhøj).

 

Blåkildegård

I afdeling 1902 Blåkildegård er der følgende fleksible kriterier for udlejning:

FFA

Boligsøgende, som har eller er blevet tilbudt arbejde eller udannelse i Høje-Taastrup Kommune, og som ønsker at tilflytte kommunen. (Arbejde minimum 30 timer ugentligt).

FFP

Personer/familier (minimum 50 år) i kommunen, der i tide ønsker at flytte til en bolig, der er mere egnet som ramme om et liv som ældre, eller som ønsker at flytte nærmere til familie og slægtninge.

FFB

Skilsmisseramte i kommunen (herunder brudt parforhold med fælles bopæl i minimum 2 år), der af sociale eller beskæftigelsesmæssige årsager har behov for en hurtig boliganvisning. Opnoteringen kan kun finde sted inden for et år efter, at skilsmissen har fundet sted, og er gældende i indtil 12 måneder efter skilsmissedatoen.

FTU

Unge i kommunen, der kan dokumentere start på uddannelse, eller start på arbejde, og som ønsker at flytte hjemmefra for første gang. (Skal kunne dokumenteres).

 

Taastrupgård

I afdeling nr. 1903 Taastrupgård er der følgende fleksible kriterier for udlejning:

FTA

Boligsøgende, der kan dokumentere, at de har fast arbejde eller uddannelsesplads.

FTS

Personer/familier over 50 år i kommunen, der i tide ønsker at flytte til en bolig, der er mre egnet som ramme om et liv som ældre, eller som ønsker at flytte nærmere familie og slægtninge.

FTB

Skilsmisseramte, der bor i kommunen og som af sociale eller beskæftigelsesmæssige årsager har behov for en hurtig boliganvisning.

 

Engvadgård

Ny anvisningsaftale – fleksibel udlejning

Høje-Taastrup Kommune har vedtaget en ny udlejningsaftale gældende for afdeling Engvadgård under Høje-Taastrup Boligselskab.

HT1

Fortrinsret for boligsøgende, der har eller er blevet tilbudt arbejde eller uddannelse i kommunen.

HT2

Fortrinsret for boligsøgende, der har fast tilknytning til arbejdsmarkedet og dermed kan være medvirkende til at
styrke beboersammensætningen.

HT3

Fortrinsret for personer/par (over 50 år), der bor i kommunen og som i tide ønsker at flytte til en bolig, der er mere
egnet som ramme om en bolig som senior, eller som ønsker at flytte nærmere familien.

HT4

Fortrinsret for unge i kommunen, der kan dokumentere start på uddannelse, og som ønsker at flytte hjemmefra for
første gang.