Toggle Mobile Menu Toggle Search

Priser på ventelisterne

 

Ventelisterne  Opnoterings-gebyr Årlig ajourføring Årlig ajourføring med fleksibel anvisning
Ventelisten Bolignøglen
(40.000 boliger)
400 kr. 200 kr. 250 kr.
Brumleby  200 kr.  200 kr. 250 kr.
Intern venteliste 200 kr. 200 kr. 250 kr.
Boligorganisationernes individuelle ventelister 200 kr. 200 kr. 250 kr.
Fællesventelisten AKB (lukket for nye opnoteringer) - 200 kr. 250 kr.
Fællesventelisten KAB (lukket for nye opnoteringer)  - 200 kr. 250 kr.

NB: Alle priser er inkl. moms.

Fællesventelisten AKB og Fællesventelisten KAB: Står du på en af disse ventelister, fortsætter din opskrivning som hidtil, og du optjener stadigvæk anciennitet.

Ungdomsboliger

Det er gratis at være skrevet op til ungdomsboliger.