Toggle Mobile Menu Toggle Search

Udlejningsmodeller

De boliger, der fordeles af KAB, kalder vi ledige boliger. Disse bliver udlejet efter 4 forskellige modeller. Udlejningsmodellerne viser, hvordan ledige boliger bliver fordelt mellem beboere på den interne venteliste og boligsøgende på den eksterne venteliste.

En del kommuner har boligsocial anvisning til en andel af de ledige boliger. Disse boliger går dermed uden om ventelistesystemet. Se på de enkelte kommuners hjemmeside, hvilke kriterier kommunen anviser boliger efter.

Er der indgået aftale om fleksibel udlejning, vil boligsøgende på den eksterne venteliste, der lever op til kravene, være de første, der bliver orienteret om en del af de ledige boliger.

Udlejningsmodel A

Med udlejningsmodel A er beboere i boligafdelingen de første, der bliver orienteret om ledige boliger. Dernæst er det beboere i boligorganisationen på den interne venteliste.

Herefter bliver beboere på den interne venteliste fra andre boligorganisationer i Bolignøglen orienteret om 50% af de ledige boliger. Boligsøgende fra den eksterne venteliste bliver orienteret om de sidste 50%.

Udlejningsmodel B

Med udlejningsmodel B er det beboere på den interne venteliste i boligafdelingen, der først bliver orienteret om ledige boliger. Derefter bliver boligsøgende fra den eksterne venteliste orienteret om 25% af boligerne. Beboere i hele boligorganisationen, der er skrevet på intern venteliste, bliver orienteret om 75 % af de ledige boliger.

Hvis beboerne på den interne venteliste siger nej tak, bliver beboere på den interne venteliste fra andre boligorganisationer i Bolignøglen orienteret om de ledige boliger. Herefter bliver boligsøgende fra den eksterne venteliste orienteret om boligerne.

Udlejningsmodel C

Med udlejningsmodel C bliver beboere i afdelingen på den interne venteliste orienteret først om ledige boliger. Herefter bliver boligsøgende fra den eksterne venteliste orienteret om 50% af boligerne, mens beboere i boligorganisationen på den interne venteliste bliver orienteret om de resterende 50% af boligerne.

Hvis beboerne på den interne venteliste siger nej tak, bliver beboere på den interne venteliste fra andre boligorganisationer i Bolignøglen orienteret om de ledige boliger. Til sidst bliver boligsøgende fra den eksterne venteliste orienteret om boligerne.

Udlejningsmodel D

Med udlejningsmodel D bliver ansøgere på den eksterne venteliste orienteret om 75% af de ledige boliger. Interne ansøgere bliver orienteret om de sidste 25%. Det er kun AlmenBolig+ boliger, der udlejes efter model D. Du skal være skrevet op til fleksibel udlejning og kunne opfylde mindst ét af de særlige AB+ fleksible kriterier.

Se en illustration af modellerne