Toggle Mobile Menu Toggle Search

Særlig opskrivning

Det er ikke alle afdelinger, du kan skrive dig op til i boligsøgningen. Og det er der forskellige grunde til. Læs her hvorfor og hvordan du evt. bliver skrevet op:

Kommunal anvisning

KAB administrerer en række boliger,  kommunerne råder over. Er du interesseret i en bolig i en af disse afdelinger, hvor der er angivet 'kommunal anvisning' under ventetid, skal du derfor tage kontakt til kommunen angående bolig i den pågældende afdeling. Mange steder er det socialforvaltningen i kommunen, der anviser boligerne.

Bofællesskaber

Skriv dig op på Bolignøglen. Du kan herefter give os besked enten telefonisk eller ved at oprette en profil på Mit KAB og angive, at du er interesseret i bofællesskab. Når en bolig bliver ledig, kontakter vi de første på ventelisten. Ved fremvisningen af boligen har du mulighed for at møde de andre beboere. Herefter bliver de boligsøgende indkaldt til en samtale med beboerne. Formålet er at lære hinanden lidt bedre at kende og dermed sikre, at indflytterne vil kunne fungere i fællesskabet.

Ældreboliger

Hvis du gerne vil bo i ældre- eller plejebolig, skal du kontakte socialforvaltningen i din kommune. De kan hjælpe dig med at få mere information om, hvordan du får en ældrebolig eller plejebolig.

Kollegier

KAB administrerer Nybrogård Kollegiet i Gladsaxe

Hvis du vil på venteliste, skal du download materialet fra kollegiets hjemmeside, udfylde skemaet og sende det til KAB.

Du kan også skrive dig op til Herlev Kollegiet og Otto Mønsteds Kollegium i København, der selv administrerer deres ventelister.

Parlamentariske selskaber

De Parlamentariske Selskaber under KAB er opført efter særlige regler, og der føres en separat venteliste for disse boliger.

Ventelisterne er pt. lukkede, og det er derfor ikke muligt at blive skrevet op.

Seniorbofællesskaber

Hvis du er interesseret, skal du kontakte Udlejningen i KAB for at få information om afdelingen og for at blive skrevet på venteliste. Hvis du er interesseret i at ansøge om en bolig og en plads på ventelisten, opfordrer vi til, at du besøger seniorbofællesskabet, før du sender en egentlig ansøgning. Det er bofællesskabets udvalg, der behandler ansøgninger. 

Ungdomsboliger

Du får en ungdomsbolig via KAB, kommunen eller via CIU (Centralindstillingsudvalget). Du kan også få et overblik og skrive dig op via DUAB (De Unges Almene Boligselskab).

Ansøgningsskema til ungdomsboliger i KAB

Beboerfortrinsret (intern venteliste)

Enkelte af de boliger, som vi har særlig opskrivning til, bliver kun udlejet til boligsøgende på den interne venteliste. For at komme på den interne venteliste, skal du have boet i en bolig i samme boligafdeling i en periode fra 2-3 år.