Toggle Mobile Menu Toggle Search
mobile pic

Aktive erhvervsudlejere

Kvaliteten af butikkerne i et område, påvirker ikke kun glæden ved at bo der. Den påvirker også ejendommens værdi og i yderste konsekvens økonomien for beboerne, der betaler leje eller sammen ejer ejendommen.

Derfor har KAB sammen med Ejendomsforeningen Danmark og Områdefornyelse Sydhavnen set nærmere på, hvordan almene og private boligforeninger kan lægge en strategi for og koordinere deres indsats for erhvervsudlejningen.

Med afsæt i Sydhavnen

I Københavns Sydhavn ejer Boligselskabet AKB, København over 2.700 boliger og et helt handelsstrøg. Der var i mange år et rigt handelsliv – med en god blanding af special- og dagligvareforretninger. Men tiderne har ændret sig. Når en butik må dreje nøglen om, har vi i KAB oplevet, at der ikke har været en naturlig efterkommer. Og når vi annoncerer efter nye lejere, er det ikke altid dem, der ønsker at flytte ind, som bidrager til variation og kvalitet i handelsgaderne. 

Fra ad hoc udlejning til erhvervskoordinator

I Sydhavnen oplevede vi, at det indimellem var forvirrende at være butiksejer. De skulle i dialog med mange forskellige aktører, for at få afklaring på stort og småt. På det grundlag var det en del af opgaven for KAB at finde frem til nye måder at organisere erhvervsudlejningen på. 

I Sydhavnen har arbejdet ført til at Boligselskabet AKB, Købehavn har ansat en erhvervskoordinator. Erhvervskoordinatoren har det daglige ansvar for erhvervsudviklingen i Sydhavnen, i et tæt samarbejde med et nedsat erhvervsstrategiudvalg, hvor bestyrelserne for de boligafdelinger, der har erhverv, er repræsenterede. 

KAB’s beregninger peger på at ansættelsen af en erhvervskoordinator på sigt vil være en fornuftig investering, for huslejen er generelt lav i Sydhavnen og derfor er der rum til at arbejde med en lejestigning i takt med butikslivet forbedres i bydelen.

Den og andre modeller for en strategisk og koordineret indsats overfor butikslivet, kan man læse mere om i materialet fra projektet.

   

Aktive erhvervsudlejere (pdf)
3 trin til en strategi for handelslivet (pdf)

Dialogen fortsætter på facebook

Du kan selv byde ind med gode idéer til, hvordan Sydhavnens by- og handelsliv kan udvikle sig. Sydhavnen handler! er en åben facebook gruppe, hvor handelsdrivende og handlende kommunikerer med hinanden. Gruppen har +500 medlemmer og  benyttes af både beboere og butikker i bydelen. 

www.facebook.com/SydhavnenHandler

Læs også mere her

Strategi for Sydhavnens by- og handelsliv 2017-2020
Områdefornyelse Sydhavnen 2017

Sydhavnens by- og handelsliv – potentialer og anbefalinger (pdf)
Områdefornyelse Sydhavnen 2016

Butikker og byliv – en værktøjskasse til udvikling af levende bymidter (pdf)
COWI 2016

Butikker og byliv – 12 veje til en levende bymidte (pdf)
COWI 2016

Byliv, der betaler sig (pdf)
Aarhus Kommune og By & Havn 2013