Navnestof fra KAB-fællesskabet

Her nævnes mærkedage for KAB’s centrale og decentrale medarbejdere samt KAB’s bestyrelse. Yderligere nævnes tiltrædelser, fratrædelser og rokeringer for KAB’s centrale medarbejdere. Andre ønsker om omtale bedes meddelt redaktionen.