Toggle Mobile Menu Toggle Search

Bogshop


Håndbog om almene boliger

KAB's "Håndbog om almene boliger” er netop udkommet i en ny og redigeret udgave (maj 2016). Håndbogen er opdateret med den nyeste lovgivning og retspraksis, og som noget nyt en beskrivelse af digitale afdelingsmøder.

Bogen indeholder information om den almene bolig, som er en unik boligform for Danmark. Ca. 1 million mennesker bor i boligområder med nærdemokrati. De vælger egne bestyrelser og har stemmeret ved alle større beslutninger.

Det er en stor udfordring for enhver at skulle sætte sig ind i reglerne for beboerdemokratiet og for lovgivningens øvrige spilleregler for administration af almene boliger. Du kan hente konkret hjælp i denne grundige håndbog, der egner sig til opslag og uddannelsesformål.

Håndbogen er skrevet af advokat i KAB Birthe Houlind, men med bidrag fra en række eksperter i og udenfor KAB.

"Håndbog om almene boliger" er på 348 sider trykt i farve og indbundet.

Pris

385 kr. inklusiv moms - eksklusiv porto og ekspeditionsgebyr på 50 kr.

Gå til bestilling af håndbogen 

Se handelsbetingelserHåndbog om almene boligafdelingers regnskab

Økonomi og regnskab i en almen boligafdeling er meget regelstyret og rummer en række begreber, der kræver særlig viden. KAB udgiver nu en håndbog, der giver dig viden og forståelse.

Forstå afdelingens regnskab

Håndbogen henvender sig til medarbejderne i de almene boligadministrationer og til beboertillidsfolk, der gerne vil forstå boligafdelingens økonomi. Regnskaber og budgetter kan være tungt stof, men forfatteren til bogen, tidligere direktør i KAB, Henning Andersen formidler det let.

Køb bogen hos KAB

Bogen har titlen "Håndbog om almene boligafdelingers regnskab" og kan købes her i KAB's bogshop.

Bogen koster 200 kr. inklusiv moms, men eksklusiv porto og ekspeditionsgebyr på 50 kr.

Gå til bestilling af håndbogen

Se handelsbetingelser


 

Fællesskab, shawarma og mighty bulls

- Om inddragelse af unge i et alment boligområde.

Forfatter: Tine Sønderby

Antropologiske fortællinger og konkrete anbefalinger til, hvordan man kan kvalificere sit arbejde med inddragelse.

Dette er en bog om inddragelse af unge i et alment boligområde. Bogen udfordrer både synet på unge i almene boligområder og den rolle, de professionelle voksne omkring dem indtager. Den introducerer utraditionelle metoder i arbejdet med de unge, og sætter fokus på, hvordan ansatte kan arbejde for at skabe optimale rammer omkring inddragelsen af unge.

Bogen henvender sig primært til medarbejdere i boligsociale projekter og til andre praktikere, som laver socialt arbejde og/eller arbejder med unge, i f.eks. SSP-regi eller i kulturhuse, medborgercentre og klubber.

Pris

Bogen er gratis som e-bog.

Læs mere om bogen og læs den online her