Toggle Mobile Menu Toggle Search

Spørgsmål og svar om AlmenBolig+

FAQ om AlmenBolig+

Al kommunikation mellem boligorganisationen og beboerne foregår på nettet. Det samme gælder opskrivning til AB+-afdelinger, interesse i nybyggeri mv.

Når du er blevet skrevet op hos KAB, får du en aktiveringskode til Mit KAB, hvor du kan tilføje de AB+ afdelinger, som du ønsker en bolig i.

Er du interesseret i en nybygget afdeling, skal du tilmelde dig vores nyhedsbrev. Nyhedsbrevet er en slags interesseliste, og her får du informationer om, hvordan du kan få en bolig.

Boligerne er for alle, og der forventes højt engagement. Beboerne skal være indstillede på selv at få tingene i hverdagen til at virke. Det gælder indretningen af boligen såvel som at slå græs, klippe hæk og rydde sne. Kommunikationen mellem boligorganisationen og beboerne foregår via internettet. Beboerne afholder selv beboermøder, skriver referater osv.

For at kunne søge en AlmenBolig+ skal du være i arbejde eller have fast indtægt fra aldersbetinget pension.

Ja, der gælder udvidet råderet for AB+. Du kan få godtgjort en del af din investering, hvis din bolig har øget brugsværdi ved fraflytningen. Dog er tekniske installationer og baderum "fredede". 

Alle beboere har pligt til at deltage i f.eks. snerydning, vedligehold af fællesarealer og bygninger, klippe hæk og slå græs. Hvis en beboer ikke lever op til sit ansvar i forbindelse med udendørs vedligehold, vil arbejdet blive udført af professionelle håndværkere og regningen sendt til den enkelte beboer.

For at komme i betragtning til en AlmenBolig+ skal du være tilmeldt fleksibel udlejning og opfylde mindst ét af de fleksible kriterier for udlejningen. Husk, at du skal tilføje kriterierne på Mit KAB for at komme i betragtning til en bolig. Den dag, du kommer i betragtning til en bolig, skal du kunne dokumentere, at du opfylder kriterierne.

Du kan søge ind i en nybygget afdeling ved at tilmelde dig nyhedsbrevene for de afdelinger, som du er interesseret i. Så får du mails med information om, hvornår du kan ansøge, og om hvordan de nybyggede boliger bliver fordelt til ansøgerne ved første udlejning.

Når nye AlmenBolig+ boliger udlejes første gang, sker det ikke nødvendigvis efter, hvor længe ansøgerne har stået på venteliste.

Vi anbefaler dog, at du skriver dig på ventelisten Bolignøglen hvis du vil optjene anciennitet til at komme i betragtning, når boligerne skal lejes ud anden gang.