Toggle Mobile Menu Toggle Search

Spørgsmål og svar for boligsøgende

FAQ - ventetid

Alle ventetider fremgår af oplysningerne på hjemmesiden og i Bolignøglen samt pjecerne om Brumleby, ungdomsboliger og de forskellige kollegier.

Du kan få tildelt en bolig, når en lejer flytter ud. Når en lejer opsiger sin bolig, sender vi breve om ledig bolig ud til dem med højest anciennitet på ventelisten. I mange boligafdelinger har beboerne fortrinsret til nye, ledige boliger, og derefter bliver boligen tilbudt til dem, der er på venteliste.

 

Ventetiden på en boligtype er altid en estimeret ventetid, da vi aldrig kan forudsige f.eks. hvor mange fraflytninger, der vil være i en afdeling.

Ventetiden er estimeret ud fra hvor mange fraflytninger, der gennemsnitligt har været de forgangne år, samt hvor stor søgning til den pågældende afdeling, der erfaringsmæssigt er.

Vi har ikke akut-lister i KAB. Hvis du opfylder betingelserne for at få en bolig efter reglerne om fleksibel udlejning, kan du blive skrevet op til dette. Med fleksibel udlejning kan boligsøgende komme længere frem i køen, hvis de opfylder bestemte krav. Læs mere om fleksibel udlejning

Opfylder du ikke kravene, må du søge bolig via ventelisten. Du kan også henvende dig til din kommune, hvis du har et akut boligproblem - måske kan de hjælpe dig?

 

Dit opnoteringsnummer er det personlige nummer, du har på ventelisten. Vi henviser ofte til dit opnoteringsnummer, så det er en god idé at kunne huske det.

Du kan se dit opnoteringsnummer på det opnoteringsbevis, du fik tilsendt, da du skrev dig op til en bolig hos KAB. 

FAQ - Boligsøgning og venteliste

Skriv dig på ventelisten Bolignøglen. Når du har fået dit opnoteringsnummer, kan du vælge afdeling og boligtype blandt 40.000 boliger.

Du kan også vælge, kun at skrive dig op til én enkelt boligafdelings venteliste.  

Ja. Når du skriver dig op, betaler du et gebyr. Herefter er der en årlig afgift. Du får et girokort til indbetaling af gebyret. Det er også muligt at betale via Betalingsservice (BS).

Hvis du ikke betaler, vil din opnotering og din anciennitet udgå. Det er ikke muligt at genoprette en udgået opnotering. Det er derfor vigtigt, at du oplyser din nye adresse til KAB, hvis du flytter.

Se alle priser 

 

Vi kan ikke svare på, hvilket nummer du er på ventelisten. Ventelisten fungerer efter anciennitet og ikke efter nummersystem.

Anciennitet er den samlede tid, du har stået på venteliste til en af KAB's boliger. Det handler altså om, hvornår du er blevet skrevet på ventelisten - også selvom din aktive boligsøgning har været sat i bero.

Du optjener anciennitet, så snart du har skrevet dig op på en venteliste, f.eks. Bolignøglen.

Du kan sagtens stå på venteliste, selvom du ikke er klar til at flytte. Så kan du nemlig sætte din plads på ventelisten i bero. Det gør du selv på Mit KAB, som er din private side på kab-bolig.dk Du får et login til Mit KAB, når du skriver dig op.

 

Der er 3 forskellige udlejningsmodeller til at fordele ledige boliger mellem beboere på en intern venteliste og boligsøgende på en ekstern venteliste. Udlejningsmodel A sender færrest boliger til boligsøgende fra den eksterne venteliste, model B lidt flere og model C flest. Udlejningsmodel D gælder for AlmenBolig+.

Bliv klogere på udlejningsmodeller

 

FAQ - Boligtilbud

Du får som udgangspunkt ikke et brev om en ledig bolig, du ikke har ønsket. Vi holder dog øje med udbuddet og sender en sjælden gang boligtilbud ud, som vi vurderer, kan være interessant for dig. Derfor kan du risikere at få et boligtilbud, du måske ikke er interesseret i.

Husk at tjekke, om dine boligønsker i din opskrivning matcher det, du gerne vil - især hvis dine ønsker ændrer sig.
Log ind på Mit KAB og opdater din boligsøgning - så får du kun breve om boliger, du ønsker.

 

Vi sender mere end ét brev ud, når en bolig bliver ledig. På den måde er vi sikre på, at der er en potentiel lejer, hvis den første på listen takker nej.

Der er mange boligsøgende, som af forskellige grunde ikke kan flytte, når de får et tilbud fra os. Derfor er det vigtigt, at du takker ja, hvis du ønsker den ledige bolig - uanset, hvor du ligger på ventelisten. Selvom du står nr. 21 på ventelisten, kan du nemlig sagtens være den, der får boligen.

 

Du må gerne sige nej tak til en bolig. Men vær opmærksom på, at hvis du siger nej tak mange gange, sætter vi din placering på ventelisten (dit opnoteringsnummer) i bero. Samtidig sender vi dig et brev om, at du skal kontakte KAB for at rette dine boligønsker.

Du mister ikke din plads på ventelisten, når vi sætter det i bero. Og du optjener stadig anciennitet på ventelisten.

 

Nej, du er ikke sikret boligen, selvom du siger ja tak. Når vi har en ledig bolig, sender vi breve ud til flere ansøgere for at være sikre på, at vi kan få lejet boligen ud. Den boligsøgende, der har højest anciennitet og takker ja til boligen, får den.

Din plads på ventelisten er stadig aktiv, hvis du ikke får boligen. Så snart vi har en ny bolig, der matcher dine ønsker og din anciennitet, sender vi dig et nyt brev om, at der nu er en ledig bolig.

 

Selvom du har sagt nej tak, kan du stadig godt komme i betragtning til en bolig, hvis alle andre har takket nej. Du bliver altså ikke udelukket fra en bolig, hvis du har sagt nej tak og derefter fortryder.

Det er vigtigt, du giver besked til KAB inden for svarfristen. Fristen står i brevet om den ledige bolig.

 

Når du har skrevet under på en lejekontrakt, bliver du slettet fra ventelisten. Når du er flyttet ind, kan du igen skrive dig på den eksterne eller interne venteliste.

I Stenløse-Ølstykke Boligforening og i Den Almene andelsboligforening Eskemosepark er der særlige regler. Her beholder du din plads på ventelisten, men din plads bliver sat i bero.

 

FAQ - Allerede skrevet op?

Ventetiderne kan blive længere, hvis der er færre fraflytninger end tidligere. En anden årsag er, at nogle grupper får mulighed for at få en bolig via fleksible udlejningsregler Det kan gøre ventetiden længere for andre boligsøgende.

 

Nej, en plads på ventelisten kan kun overtages af en ægtefælle, en registreret partner eller en hermed ligestillet person og kun i tilfælde af plejehjemsanbringelse eller dødsfald.

 

I bestemte tilfælde kan du få fortrinsret på ventelisten.

 

Fortrinsret med et boliggarantibevis

Fortrinsret for beboere via intern venteliste

Fortrinsret for ældre og/eller handicappede på intern venteliste

Fortrinsret for beboere i ungdoms- eller ældrebolig på intern venteliste

Fortrinsret ved skilsmisse eller brudte parforhold på intern venteliste

 

På Mit KAB kan du rette dine boligønsker, din adresse og dine kontaktoplysninger.

Du kan ikke rette dit navn og dit CPR-nummer. Hvis du skal rette dit navn, skal vi se dokumentation for ændringen. Du kan enten sende underskrevet dokumentation til os pr. brev eller selv møde op.

Hvis du ikke længere ønsker at være skrevet op hos KAB til en bolig, kan du blive slettet fra ventelisten. Send en mail med dit opnoteringsnummer og dit ønske om at blive slettet til kab@kab-bolig.dk.

Du kan også sende et brev eller henvende dig personligt til KAB.