Toggle Mobile Menu Toggle Search

Blanketter for bestyrelser

Slet    Omdøb    Vælge
Afdelingens valg til repræsentantskab.pdf
 Vælge
Afregning for selskabs eller aktivitetslokale med fordeling (4530_047).pdf
 Vælge
Afregning for selskabs eller aktivitetslokale uden fordeling (4530_046).pdf
 Vælge
Bestilling af INCO kort (4530_037).pdf
 Vælge
Bestyrelseshonorar (4530_043).pdf
 Vælge
Bæredygtig drift scoringsdiagram.xlsx
 Vælge
Habilitetserklæring (4400_177).pdf
 Vælge
Kørselsregnskab for kørsel efter statens regler (4530_041).pdf
 Vælge
Oplysning om telefonordning (4530_040).pdf
 Vælge
Orientering om afdelingsmøde - valg til afdelingsbestyrelse (4530_036).pdf
 Vælge
Regnskabsskema - Afregning af rådighedsbeløb (4100_044).pdf
 Vælge
Regnskabsskema - Afregning af rådighedsbeløb.xls
 Vælge
Regnskabsskema - Afregning af udlæg (4100_045).pdf
 Vælge
Tabt arbejdsfortjeneste m.v. (4530_042).pdf
 Vælge
Udbetaling af honorar til kunstnere musikere m.v. (4530_045).pdf
 Vælge