Toggle Mobile Menu Toggle Search

Pjecer for bestyrelser

Bestyrelser kan her finde en række pjecer både til brug for det daglige bestyrelsesarbejde og til inspiration. Her kan du blandt andet finde pjecer om de rammer for samarbejde, der er med KAB og i den daglige drift af boligområdet.

Værktøjspjecer

Slet    Omdøb    Vælge
Afdelingsbestyrelsens udgifter.pdf
 Vælge
Boliger til flygtninge - Gode råd til organisationsbestyrelser i KAB-fællesskabet.pdf
 Vælge
Dirigentmappen.pdf
 Vælge
Guidelines for sociale viceværter.pdf
 Vælge
Habilitet.pdf
 Vælge
Rammer for samarbejde i boligafdelingen.pdf
 Vælge
Seks trin til en god husorden.pdf
 Vælge
Udlejning af selskabslokaler.pdf
 Vælge
Velkommen til følgegruppen.pdf
 Vælge
Vores Kvarter - værktøjskasse.pdf
 Vælge

Boligsociale projekter

Slet    Omdøb    Vælge
Guidelines for sociale viceværter.pdf
 Vælge
Tingbjerg - en bydel i udvikling.pdf
 Vælge
Taastrupgaards boligsociale værktojer.pdf
 Vælge

Inspirationspjecer

Slet    Omdøb    Vælge
7 gode historier.pdf
 Vælge
Sociale viceværter i Lundtoftegade.pdf
 Vælge
Trivsel i ældreboliger.pdf
 Vælge
Tryghed i hverdagen - udvidet beboerservice.pdf
 Vælge

Legepladskatalog

KAB har udarbejdet et inspirationskatalog med ideer til indretningen af legepladser.
En legeplads er ikke bare gynger og vippedyr. Mulighederne er mange, og det kan være svært at vælge den rigtige løsning. I KAB’s interaktive inspirationskatalog er der hjælp at hente til hele processen.

Se legepladskataloget (iPaper)

Kataloget er inddelt i temaer og sætter fokus på brugernes alder eller på temaer som for eksempel bæredygtighed, kunst eller natur.

Inspirationskataloget er blevet til med økonomisk støtte fra boligselskabet AKB, København og i samarbejde med en legepladskonsulent.