Toggle Mobile Menu Toggle Search

KAB-konferencen 2017

Hvilken rolle spiller digitalisering, og hvad betyder det for vores sektor, KAB-fællesskabet og beboerne? Det kommer årets KAB-konference til at handle om.

Konferencen afholdes på Konventum i Helsingør d. 28.-29. oktober 2017.

Tilmeld dig KAB-konferencen 2017

Læs programmet

Sidste frist for tilmelding er søndag den 1. oktober 2017.

Praktisk information

Alle, der ønsker at deltage, skal tilmelde sig. 

Tilmelding er økonomisk bindende efter tilmeldingsfristen. Husk at få din boligorganisation eller -afdeling til at godkende din deltagelse. Tilmelding er åben til og med søndag den 1. oktober 2017. Modtager vi din tilmelding efter denne dato, kommer du automatisk på en venteliste, såfremt alle pladser er optaget.

Du får endelig bekræftelse/afslag på din tilmelding i løbet af uge 41.

Har du spørgsmål i forbindelse med tilmelding kan du skrive til kurser-beboervalgte@kab-bolig.dk 

Har du spørgsmål vedrørende programmet kan du kontakte konsulent Anette Hestlund på T 38 38 18 86 / kabkonferencen@kab-bolig.dk

Deltagerkreds

Bestyrelsesmedlemmer
Medarbejderrepræsentanter
KAB’s bestyrelse

Transport

Der arrangeres fælles transport.

Planlægning

Konferencen er planlagt af KAB’s Strategiudvalg og bestyrelse i samarbejde med KAB’s administration.