Toggle Mobile Menu Toggle Search

Byggeforretningsførelse

Renoveringsprojekter

KAB yder bistand i renoveringsprojekter, både som planlagte forløb efter nedslidning eller ved uventede svigt.

Vi ser renoveringsprojekter i forhold til helheden i bebyggelsen, yder totaløkonomiske analyser og står som bygherrens nærmeste samarbejdspartner.

Se referencer på renoveringer

Familieboliger

KAB medvirker ofte til at udvikle et konkret byggeri af familieboliger ved f.eks. at udpege og erhverve byggegrunde. Derudover bistår KAB ved tilbudsafgivelse. Vi har ansvaret for byggeriets økonomi og påser, at ansvarsforhold omkring byggeriet iagttages fra start til afslutning.

Se referencer på familieboliger

 

Relevante publikationer om byggeri og energi

Slet    Omdøb    Vælge
AlmenBoligPlus.pdf
 Vælge
AlmenBoligplus_bog.pdf
 Vælge
Billigere el.pdf
 Vælge
Bæredygtighed med fornuft.pdf
 Vælge
Moderne plejecentre.pdf
 Vælge
Små og billige boliger med perspektiv.pdf
 Vælge