Toggle Mobile Menu Toggle Search

Generationernes Byhus

Ideen med Generationernes Byhus er at skabe boliger til unge, familier og seniorer under samme tag, til en rimelig husleje. Et hus med fællesskaber på tværs, og hvor der i konstruktionen er tænkt på at understøtte bylivet i gadeplan. 

Social bæredygtighed og godt byliv

Udgangspunktet i ’Generationernes Byhus’ er, at vi trives bedst, hvis de tætte naboer har samme livsmønster som os selv. Samtidig er mødet med andre givende, og den sociale integration er vigtig for bylivet.

Erfaring fra bl.a. bofællesskaber viser, at fællesskaber trives bedst, når de er organiseret vandret. Derfor er byhuset struktureret i vandrette lag. Fælles aktivitetslokaler, vaskeri og mikrobutikker placeres i gadeplan for at ”give tilbage til byen” og bidrage til et aktivt byliv i gadeplan.  

Den gode by er en blandet by, og der er stor opmærksomhed om at sikre boliger til alle befolkningsgrupper i de større byer i Danmark.

Bredt partnerskab - lokalt funderet

Generationernes Byhus er udviklet i et partnerskab mellem boligforeninger i Danmarks fire største byer: Himmerland Boligforening, Boligforeningen Ringgarden, Civica, Boligforeningen 3B samt AKB København og SAB i regi af KAB.

En af fordelene ved at gå sammen i et bredt partnerskab er muligheden for at udvikle et generelt byggekoncept, som kan benyttes i flere byggesager, og dermed billiggøre boligerne.

KAB leverer sekretariatsbetjening til partnerskabet samt løbende projektledelse. 

Byggerierne udvikles i samarbejde med Aarhus-, Aalborg-, Odense- og Københavns Kommune.

Download materiale

Folder - Generationernes Byhus

 

 

KAB-nyheder om Generationernes Byhus

Ny type byhus med indbygget fællesskab (22/4-2015)

Ny type byhus på vej (9/7-2015)

Generationernes Byhus på vej i København (13/11-2015)