Toggle Mobile Menu Toggle Search
Fra samarbejde til partnerskab
mobile pic

Fra samarbejde til partnerskab

I foråret 2016 indgik KAB og Boligforeningen 3B et strategisk partnerskab.

Partnerskabet er en naturlig videreudvikling af et mangeårigt samarbejde primært indenfor byggeområdet, som bl.a. har resulteret i nye boligformer som AlmenBolig+ og Generationers Byhus.

Klare fordele ved et strategisk partnerskab

Med partnerskabet forpligter både 3B og KAB sig til i fællesskab at udvikle og anvende fælles løsninger til gavn for beboerne i begge organisationer.

Det skal bla. ske gennem fælles investeringer samt bedre udnyttelse af ressourcer og kompetencer organisationerne imellem. Og så skal stordriftsfordelene udnyttes.

Fokus er i øjeblikket rettet mod et øget samarbejde indenfor digitalisering, men muligheden for et driftssamarbejde er også oplagt at undersøge på sigt.

Når KAB i efteråret 2017 overgår til administrationssystemet UNIK er vejen banet for et tættere samarbejde med 3B, som allerede er bruger af systemet.