Toggle Mobile Menu Toggle Search

Boligsociale projekter

KAB’s boligsociale indsatser har til formål at forbedre trivsel og tryghed, fremme det gode naboskab og hjælpe beboere, der har behov for støtte og vejledning i dagligdagen. Vi har et særligt fokus på de udsatte boligområder og har derfor igangsat en række forskellige indsatser.

Vi har både boligsociale helhedsplaner, der støttes økonomisk af Landsbyggefonden og kommunen samt indsatser, der finansieres af de enkelte boligafdelinger selv og/eller eksterne puljemidler.

Du kan finde information om de helhedsplaner, der støttes af Landsbyggefonden på boligsocialnet.dk

Boligsocial indsats – Friheden

Boligafdelingerne i boligselskabet Friheden i Hvidovre har ansat en boligsocial medarbejder, der sammen med beboerne arbejder med områdets sociale udfordringer og med at skabe og vedligeholde tryghed og gode traditioner. 
Læs mere om indsatsen i Friheden

Boligsocial indsats – Hedemarken

I Hedemarken - AKB, Albertslund er der ansat en aktivitetskoordinator, som indgår i den boligsociale helhedsplan ABC, Albertslund Boligsociale Center. Helhedsplanen administreres af Bo-Vest og har som formål at sætte ressourcerne i området i spil med særligt fokus på Beboernetværk og beboerdemokrati samt børn, unge og familier.

Den nuværende indsats varer til udgangen af 2016.

Læs mere om helhedsplanen for Hedemarken

Social vicevært - Jagtvejskvarteret/Guldbergs Have 

AKB, Københavns ældreboligafdeling Guldbergs Have, Jagtvejskarréernes A&B og Tagensvej 1025 har sammen ansat en social vicevært, som støtter og rådgiver socialt udsatte beboere i afdelingerne.

Læs mere om sociale viceværter

Boligsocial helhedsplan - Kgs. Enghave

AKB, Københavns 15 boligafdelinger i Kgs. Enghave har en boligsocial helhedsplan, som lægger stor vægt på udvikling af det tværgående samarbejde mellem boligorganisationen og de kommunale forvaltninger. Der er særligt fokus på bydelens udsatte grupper - både enlige og familier. Der er ansat en projektleder, to sociale viceværter, en familiemedarbejder, en deltids fritidsjobkonsulent og en deltids bydelsmødrekoordinator. Den nuværende helhedsplan udløber med udgangen af 2016.

Læs mere om helhedsplanen for Kgs. Enghave

Boligsocial indsats - Kærene og Bybjerget

Sammen med naboafdelingerne fra Lejerbo, AAB og RAB har AKB, Rødovres boligafdeling i Kærene ansat en boligsocial medarbejder, som i samarbejde med afdelingens drift og beboerne igangsætter aktiviteter og arrangementer for forskellige beboergrupper.

Læs mere om indsatsen i Kærene og Bybjerget

Boligsocial helhedsplan - Lundtoftegade

I AKB, Københavns boligsociale helhedsplan i Lundtoftegade arbejdes der med at give afdelingen et socialt og kulturelt løft. I indsatsen er der fokus på børn og unges fritidsliv, en helhedsorienteret indsats overfor udsatte familier, frivilligt arbejde samt kommunikation. Der er ansat en projektkoordinator, en børn- og ungemedarbejder, en social vicevært, en netværks- og kommunikationsmedarbejder, en foreningsguidekoordinator, samt en fritidsjobkonsulent. Den nuværende helhedsplan afsluttes medio 2016. 

Boligsocial helhedsplan Nivå

Fredensborg Boligselskabs afdelinger, Niverød lll og lV indgår i en boligsocial helhedsplan med VIBO’s afdelinger i området. Helhedsplanen har til formål at skabe positive forandringer og har særligt fokus på børn, unge og familier, uddannelse og beskæftigelse og ’Beboernetværk og beboerdemokrati. Der er ansat en sekretariatsleder, to børn- og ungemedarbejdere, to jobkonsulenter, en 18+ medarbejder, en familie- og netværksmedarbejder og en frivillig- og netværksmedarbejder. Helhedsplanen administreres af VIBO og løber til udgangen af 2017.

Læs mere om helhedsplanen i Nivå

Boligsocial helhedsplan - Sjælør Boulevard

Helhedsplanen arbejder med, hvordan kvarteret bedre bliver i stand til at håndtere de boligsociale udfordringer, det står overfor. Især er der fokus på børn og unge. Der er ansat en projektleder, en børne- og ungemedarbejder, en deltids fritidsjobkonsulent og en deltids bydelsmødrekoordinator. Den nuværende helhedsplan udløber med udgangen af 2016.

Læs mere om helhedsplanen for Sjælør Boulevard

Boligsocial indsats – Solbjerghave og konfliktmægling i FFB

Der er ansat en boligsocial medarbejder/konfliktmægler i området. Boligafdelingen FFB og Frederiksberg Kommune finansierer indsatsen via årlige bevillinger. Indsatsen retter sig mod børn og unge i Solbjerg Have og er en individuel, håndholdt indsats med henblik på at hjælpe de unge videre i forhold til voksenlivet. Konfliktmægling handler om håndtering af beboerkonflikter gennem dialog og mægling inden iværksættelse af det traditionelle klagesystem. Formålet er at sikre bedre naboskab og trivsel blandt beboerne. 

Boligsocial helhedsplan - Søndermarkskvarteret

Der er ansat tre medarbejdere i FFB’s afdelinger i Søndermarkskvarteret, som arbejder med at styrke beboernes generelle kultur- og samfundskendskab. Desuden er der fokus på børn og unge med henblik på at støtte de unge mod voksenlivet, blandt andet i forhold til uddannelse og beskæftigelse – herunder fritidsjob. Den nuværende helhedsplan udløber medio 2016. 
Besøg Søndermarkens side på Facebook

Boligsocial helhedsplan – Tingbjerg

SAB indgår sammen med FSB i en boligsocial helhedsplan i Tingbjerg. Formålet med indsatsen er at støtte op om bydelen, udvikle den positivt og åbne den op i forhold til omverdenen. Der er fokus på at løfte området socialt og kulturelt. Der er ansat en områdekoordinator, to job- og uddannelsesmedarbejdere, to kommunikationsmedarbejdere, og otte medarbejdere, der arbejder med forskellige sociale og kulturelle tiltag. Helhedsplanen udløber ultimo 2016. 
Læs mere om helhedsplanen for Tingbjerg

Boligsocial helhedsplan – Titanparken

AKB, Københavns afdeling, Titanparken har ansat en social vicevært, som har hovedfokus på individuel rådgivning og konfliktmægling. Derudover er der igangsat diverse aktiviteter for og med beboerne i afdelingen som f.eks. lektiecafe, læsegruppe for kvinder, adventureclub for områdets børn mv. Der er p.t. ansat en deltidsmedarbejder, da det er ønsket at der skal endnu mere fokus på de sociale aktiviteter i afdelingen. Helhedsplanen løber til udgangen af 2015 og der arbejdes på en forlængelse af indsatsen.
Læs mere om helhedsplanen for Titanparken

Boligsocial helhedsplan – Tåstrupgård

Det boligsociale arbejde i Tåstrupgård er koncentreret om beboerinddragelse og co-creation. Der er ansat en projektleder, to børne- og ungemedarbejdere, der blandt andet har fokus på positive rollemodeller, en fritidsjobkonsulent, en beboerrådgiver og en kommunikations- og netværksmedarbejder, der blandt andet arbejder med at udvikle en ungdomsredaktion.
Læs mere om helhedsplanen for Tåstrupgård
Besøg Tåstrupgård på Facebook