Mig og min nabo

KAB har med støtte fra Den Obelske Familiefond igangsat et tre årigt udviklingsprojekt. I tæt samarbejde med Socialt Udviklingscenter og Psykiatrifonden søger projektet at, udvikle metoder til forebyggelse af isolation og eksklusion af psykisk sårbare mennesker i almene boligområder.

Indtil videre deltagere to afdelinger fra KAB fællesskabet i projektet nemlig Abildgården og Eskemosepark, og i efteråret 2016 skal projektet igangsættes i endnu en afdeling.

Materiale og erfaringer fra projektet vil løbende, blive gjort tilgængeligt her på siden, og det er håbet at der løbende gennem projektperioden kan formidles ideer og værktøjer der også kan bruges af andre afdelinger i KAB fællesskabet.

Hvis du vil vide mere om projektet så kontakt projektleder Mette Lise Djupdræt på mls@kab-bolig.dk eller 33 63 10 33, eller projektmedarbejder Anita Damkjær Eriksen 30 58 84 08 eller ade@kab-bolig.dk

Læs projektbeskrivelse af Mig og min nabo

Supplerende materiale

Læs guiden fra Psykiatrifonden: 
Sådan kan du gøre – når du møder beboere med psykisk sygdom (pdf)

Læs mere om "Mig og min nabo" på Socialt Udviklingscenters hjemmeside