Træbarometeret

Træbarometeret er en guide, der forklarer og inddeler forholdsvis kompleks byggeteknisk viden om anvendelse af træ i nybyggeri i trin fra 0-5.

Det er vigtigt at tage stilling til evt. anvendelse af træ i nybyggeri tidligt i planlægningsfasen, og med Træbarometeret kan du se, hvordan du kan øge mængden af træ, trin for trin. 

Samtidigt viser guiden også den klimamæssige og økonomiske påvirkning ved hvert trin. Træbarometeret har fokus på, hvordan man kan komme et godt stykke af vejen med bæredygtighed, uden at det nødvendigvis fordyrer eller komplicerer byggeprocessen. 

Guiden skal primært anvendes som samtalestarter tidligt i planlægningen af et byggeprojekt, hvor projektgruppen skal lægge en strategi for, hvordan man skal opnå størst mulig bæredygtighed i projektet. 

Træbarometeret er udviklet af KAB's Byggepartnerskabet &os.

Hent beregningerne bag Træbarometeret