Udviklingsprojektet ”Generationernes Træhus”

Træbyggeri er nøglen til et mere bæredygtigt byggeri. I KAB har vi gode erfaringer med træhusbyggeri igennem især AlmenBolig+ byggekonceptet, hvor vi snart har bygget 1400 boligenheder i træ, og med ”Generationernes Træhus” har vi ambitioner om at opføre træhuse i en urban og højere kontekst.

I samarbejde med Boligforeningen 3B, Samvirkende Boligselskaber, AKB, København, Himmerland Boligforening, Brabrand Boligforening og Boligforeningen Aarhus Omegn, har vi siden 2020 arbejdet med at udvikle de to dimensioner af ”Generationernes Træhus” – den fysiske og den sociale dimension. Med lanceringen af de to værktøjer går vi nu ind i en fase hvor konceptet skal afprøves på konkrete byggeprojekter i boligorganisationerne og udbredes via Boliglaboratorium, som også har støttet udviklingsprojektet.