Udlejningsmetode

Familieboliger

Familieboligerne udlejes via venteliste. Hvis du køber Bolignøglen nu, kan du optjene anciennitet inden ventelisten åbner. Bemærk: Vi udlejer efter anciennitet - ikke efter "først til mølle".

Ungdomsboliger og ældreboliger

Ungdomsboligerne lejes ud via Ballerup Kommune. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte Ballerup Kommunes Boligkontor på T 44 77 18 00 eller 

Ansøg om ældreboligerne her.

Seniorbofællesskabet

Borgere i Ballerup Kommune har fortrinsret ift. ansøgere fra andre kommuner.

Det er hos Ballerup Kommune, du kan skrive dig på interesselisten til en bolig i Ellebo II. Alle kan skrive sig på interesselisten, men du kan kun flytte ind hvis:

  • Du er over 50 år
  • Ikke har hjemmeboende børn
  • Er selvhjulpen
  • Vil indgå i et forpligtende fællesskab

Du skriver dig på interesseliste via Ballerup Kommunes hjemmeside https://forms.ballerup.dk/ekstern/boligansoegning-seniorbofaellesskab

OBS: Du skal bruge MitID til at logge ind.