Udlejningsmetode

Der er 100% kommunal anvisning til boligerne. 

Hvis Egedal Kommune ikke ønsker at benytte boligen, vil beboere i Egehusene få tilbudt boligen via den interne venteliste. Er den ledige bolig stadig ikke lejet ud, kan andre beboere i 3B og evt. eksterne ansøgere få tilbudt boligen. Det vil dog sandsynligvis være sjældent, at det sker.