Udlejningsmetode

For at komme i betragtning til en bolig i Generationernes hus skal du indgå i en studiegruppe, der samles i en fastlagt møderække fordelt med ca. to-fire møder. Er du forhindret i at deltage på grund af arbejde eller sygdom, skal du melde afbud. Tilmelding og afbud skal i inddragelses-processen gives pr. husstand over mail. Mailadressen oplyses på informationsmødet i slutningen af juni.

For at komme i betragtning til en bolig skal du også opfylde nedenstående kriterier:

  • Din alder er +55 år.
  • Du vil gerne bo og deltage aktivt i et fællesskab med andre.
  • Du har ingen hjemmeboende børn
  • Du kan fremvise en børneattest

Beboere i Farum Midtpunkt har fortrinsret til boligerne. Samtidig prioriteres det, at der skabes en ligelig fordeling mellem mænd og kvinder.

Boligerne tildeles på et boligvalgsmøde ved lodtrækning.

Lodtrækning til boligerne

På boligvalgsmødet opdeles deltagerne fra studiegruppen i en A, B, C og D-gruppe, hvor A-gruppen har adgang til at vælge bolig først, B-gruppen har anden prioritet, C-gruppen tredje og D-gruppen fjerde prioritet.

  • A-gruppen er beboere i Farum Midtpunkt, som har deltaget i eller sendt afbud til alle møder i møderækken.
  • B-gruppen er borgere udenfor Farum Midtpunkt, som har deltaget i eller sendt afbud til alle møder i møderækken.
  • C-gruppen er beboere i Farum Midtpunkt, som ikke har deltaget i eller sendt afbud til alle møder.
  • D-gruppen er borgere udenfor Farum Midtpunkt, som ikke har deltaget i eller sendt afbud til alle møder.

Ved flere interesserede end boligantallet vil boligtildelingen ske ved lodtrækning. Lodtrækning foretages på baggrund af ansøgning til specifik boligtype (størrelse/antal rum). Der modtages kun én ansøgning pr. husstand.

Lodtrækning giver endvidere de kommende beboere deres placering på ventelisten til de specifikke boligtyper. Det vil sige, at de beboere som ikke har fået en bolig i første omgang udgør ventelisten til bofællesskabet.