Om boligerne

Rækkehuse, familieboliger i to etager

Alle boligerne er gennemlyste. I stueetagen skabes to opholdsarealer, henholdsvis køkken/spiseområde og opholdszone – og på 1. sal skabes der mulighed for etablering af enten en hel åben etage eller etablering af op til 4 mindre værelser + fordelingsrum.

Familieboliger i et plan

Alle boliger er gennemlyste. Der skabes to opholdsarealer, henholdsvis køkken/spiseområde og opholdszone og desuden mulighed for etablering af enten en hel åben etage eller etablering af op til 4 mindre værelser. Der er i tilknytning til disse boliger ekstra stort forareal og havestykke.

Singleboliger og parboliger

Der er placeret en single- samt parbolig i gavlen af hver boligblok. 

Generelt for alle boliger

Alle boliger, med indgang fra terræn, har niveaufri adgang. Der er i tilknytning til alle boliger etableret nærdepoter på 3 m2 (netto).