Behøver jeg bruge appen, hvis jeg ikke vil?

Det er frivilligt om du vil benytte vores beboer-app, når du indmelder opgaver.

Vi anbefaler, at du bruger appen, da det gør registreringen af opgaver lettere, hvilket betyder at din sag hurtigere kan behandles.

Du har selvfølgelig stadig mulighed for at sende opgaver til dit ejendomskontor via telefon/mail eller ved personligt fremmøde i åbningstiden.