Toggle Mobile Menu Toggle Search

Vedligehold

Der findes to forskellige ordninger, der gælder vedligehold af din bolig - en A og en B-ordning. Du kan se, hvilken ordning, der gælder for din bolig i din lejekontrakt og i vedligeholdelsesreglementet for din boligafdeling.

Du finder vedligeholdelsesreglementet i fanebladet "Dokumenter" under din boligafdeling i boligsøgningen.

A-ordning

Boligen er istandsat ved indflytning, og du vedligeholder den for egen regning så længe, du bor der. Når du flytter, skal boligen være istandsat. Er den misligholdt, skal du selv betale for istandsættelsen.

A-ordning med NI-beløb

En variant af denne ordning hedder A-ordning med NI-beløb (til normal istandsættelse). Her er boligen ikke istandsat ved indflytning, og du får et beløb til normal istandsættelse.
Har du ved fraflytning boet i din bolig i 100 måneder (otte år og fire måneder), er du fritaget for istandsættelsespligten.

B-ordning

Boligen er ikke istandsat ved indflytning, men evt. misligholdelse er udbedret. Boligen har en vedligeholdelseskonto, som du kan anvende til løbende istandsættelse. Boligen skal ikke istandsættes ved fraflytning. Er boligen misligholdt, skal du betale for istandsættelsen ved fraflytning.

Vedligeholdelsekontoen kan bruges til indvendig vedligeholdelse af boligen med hvidtning, maling, tapetsering og gulvbehandling, når det er nødvendigt, jf. § 27 i lov om leje af almene boliger.

Vær opmærksom på, at vedligeholdelseskontoen lukker den dag, du opsiger din bolig. Dermed skal du selv betale, hvis du vil male og lignende i opsigelsesperioden.

Almindeligt slid

Som tommelfingerregel kan boligen ikke kræves afleveret i bedre stand end modtaget. Almindeligt slid skal ikke udbedres for egen regning. Du betaler selv for misligholdelse som forringelser eller skader, der er opstået som følge af forkert brug, misligholdelse eller uforsvarlig adfærd.
Det er boligorganisationen, der har ansvaret for udvendig vedligeholdelse.

Reparationer i boligen

Du skal selv sørge for den almindelige vedligeholdelse af din bolig. Hvis noget skal repareres, henvender du dig på dit ejendomskontor.

Akut hjælp

Får du brug for akut hjælp ved f.eks. vandskader og lignende, kan du finde kontaktinformation på relevante håndværkere i det materiale, du fik udleveret ved indflytning.