Vedligeholdelse

A- eller B-ordning? Din vedligeholdelsesordning afgør, om du selv skal betale for arbejdet.

Med en B-ordning har din bolig en vedligeholdelseskonto. Med en A-ordning vedligeholder du for egen regning. I din lejekontrakt kan du se, hvilken vedligeholdelsesordning du har.

A-ordning

Boligen er istandsat ved indflytning, og du vedligeholder for egen regning. Når du fraflytter, skal boligen afleveres istandsat. Er den misligholdt, skal du selv betale for istandsættelsen. Har du ved fraflytning boet i din bolig i otte år og fire måneder eller mere, er du fritaget for istandsættelsespligten.

A-ordning med NI-beløb

Boligen er ikke istandsat ved indflytning, og du får et beløb til normal istandsættelse. Har du ved fraflytning boet i din bolig i otte år og fire måneder eller mere, er du fritaget for istandsættelsespligten.

Fælles for A-ordning og A-ordning med NI-beløb

Reglerne for fritagelse for istandsættelsespligten kan variere fra afdeling til afdeling. Du kan se, hvad der gælder for din boligafdeling i vedligeholdelsesreglement. Du finder din boligafdelings vedligeholdelsesreglement under ”Dokumenter” i Mit KAB eller i appen Mig og Min Bolig. Uanset hvor lag tid du har boet i din bolig, skal du altid betale for en istandsættelse, der er en følge af misligholdelse.

Særligt for AlmenBolig+
Hvis du bor i en AlmenBolig+ afdeling, kan reglerne for A-ordning med NI-beløb være anderledes. Kontakt KAB for at høre hvad reglerne er i din afdeling. Du finder kontaktoplysninger til den relevante KAB-medarbejder i Mit KAB under "Dine kontakter".

B-ordning

Boligen har en vedligeholdelseskonto, som du kan anvende løbende. Det kan være til maling, tapetsering og gulvbehandling. Boligen er ikke istandsat ved indflytning, men evt. misligholdelse er udbedret. Du skal ikke istandsætte boligen ved fraflytning, men er den misligholdt, skal du betale for istandsættelsen.

Vær opmærksom på at vedligeholdelseskontoen lukker, den dag KAB modtager opsigelsen på din bolig. Hvis du vil male eller lignende i opsigelsesperioden, skal du selv betale.

Du SKAL kontakte dit ejendomskontor, før du kan bruge penge fra din vedligeholdelseskonto. Der er to måder, hvorpå vedligeholdelseskontoen kan bruges: Enten kan ejendomskontoret hjælpe med at bestille en håndværker, eller hvis du selv ønsker at udføre arbejdet, kan du få dine udgifter for maling, tapet m.m. refunderet.

Almindeligt slid

Som tommelfingerregel kan en bolig ikke kræves afleveret i bedre stand end modtaget. Almindeligt slid skal du ikke betale for. Du betaler kun for forringelser eller skader, der er opstået som følge af forkert brug eller uforsvarlig adfærd.