Toggle Mobile Menu Toggle Search

Boligbytte

Vil du bytte din bolig? Det har du ret til, hvis du ønsker det. Der er dog nogle betingelser, der skal være opfyldt, før dit boligbytte bliver godkendt. Bl.a. skal du have boet i din lejebolig i op til 3 år.

Hvem kan du bytte bolig med?

Du skal selv finde den, du vil bytte bolig med. Du kan bytte med en anden lejer i:

  • almene boligorganisationer
  • private udlejningsejendomme

Du kan ikke bytte med en ejer af et parcelhus, ejerlejlighed eller med en andelshaver i en privat andelsboligforening.

Det er heller ikke muligt at bytte med en lejer, der bor i en bolig med tilknyttet erhverv.

KAB godkender

KAB skal godkende dit boligbytte. Hvis du skylder husleje eller i øvrigt har et økonomisk mellemværende i forbindelse med dit lejemål, skal dette være afklaret, inden ansøgningen om bytte bliver godkendt.

Byt din bolig

Du kan starte dit boligbytte med det samme. Gå til byt bolig-hjemmesiden og find en lejer, du vil bytte bolig med

Ansøgningsskema
Ansøgningsskema (AlmenBolig+)

Sådan gør du:

- Bytteskemaet indsendes til KAB. Skemaet skal være hos KAB senest 1 måned før bytningen skal finde sted. Husk: Et eventuelt økonomisk mellemværende med KAB skal være afklaret.

- Ved bytning uden for selskabet skal kopi af byttepartens nuværende underskrevne lejekontrakt og udlejers godkendelse indsendes til KAB.

- KAB skal godkende bytteansøgningen.

- Der skal foretages syn af boligen/boligerne, hvor omfanget af en eventuel istandsættelse afgøres. Boligen skal afleveres i normal vedligeholdt stand i henhold til de gældende regler om indvendig vedligeholdelse og syn ved fraflytning.

- Hvis du selv står for eventuel istandsættelse, skal den være håndværksmæssigt i orden og godkendes af ejendomskontoret. Istandsættelse kan også udføres af ejendommens håndværkere, som bestilles hos ejendomskontoret.

- Hvis du bor i en afdeling med vedligeholdelsesmodel A, skal lejemålet stå tomt 14 dage til istandsættelse. Du skal derfor anføre både fraflytningsdato og byttedato på ansøgningsskemaet.

- Kontrakten underskrives og indskud, leje m.v. indbetales.

- Når ovennævnte er i orden, kan det fysiske bytte finde sted, idet nøgler af fraflytter afleveres til ejendomskontoret, der udleverer dem til tilflytter. Nøgler må ikke overdrages lejerne imellem.

Hvad siger loven

Lov om leje af almene boliger § 69, stk. 2:
Udlejeren kan modsætte sig bytte, hvis:
1. Den fraflyttede lejer ikke har beboet lejligheden i 3 år.
2. Lejligheden ved bytning vil blive beboet af mere end 1 person pr. beboelsesrum.
3. Udlejeren i øvrigt har rimelig grund til at modsætte sig det pågældende bytte.

Endvidere gælder særlige bestemmelser for bytning af ungdomsboliger, ældreboliger, boliger i bofællesskaber, samt boliger i andelsboligorganisationer.

Bemærk at:

- En eventuel misligholdelse ikke kan overtages.
- Lejerskiftet ikke må pådrage afdelingen nogen udgift.
- Der må ikke ske betaling af dusør parterne imellem.
- Ved bytning uden for KAB skal kopi af byttepartnerens nuværende underskrevne lejekontrakt og udlejers godkendelse forevises.
- Nøglerne ikke må overdrages til byttepartneren, men skal afleveres til ejendomskontoret.
- KAB kan ophæve lejeaftalen, såfremt byttepartneren ikke overtager og tager varigt ophold i boligen.