Fortrin efter skilsmisse eller brudt parforhold

Har I hjemmeboende børn under 18 år, kan du få fortrinsret til en bolig.

Hvis dit forhold eller ægteskab slutter, og I har børn sammen under 18 år, har du mulighed for at komme på en brudt parforholdsliste. Listen giver dig mulighed for at få tilbudt en bolig i nærheden af dine børn. Der er IKKE garanti for, at du får en bolig, og ét år efter separationen eller skilsmissen slettes du af listen.

Hvis I har ét barn, skal barnet blive boende (have folkeregisteradresse) på jeres tidligere fælles adresse. Hvis I har flere børn, skal mindst ét barn blive boende jeres tidligere fælles adresse.

Kom på listen for brudt parforhold

Du skal kontakte KAB på T 33 63 10 00 eller på kab@kab-bolig.dk, hvis du har spørgsmål eller ønsker at komme på brudt parforholdslisten.