Skriv dig op igen?

Du mister din plads på ventelisten, når du flytter ind i din bolig. Overvej at skrive dig op igen.

Når du underskriver og afleverer din lejekontrakt, mister du samtidig dit ventelistenummer og din anciennitet. Du bor stadig i din bolig, men du har ikke mulighed for at modtage nye boligtilbud, hvis du på et senere tidspunkt ønsker at flytte til en større eller mindre bolig.

Du skal derfor overveje at skrive dig op på Bolignøglen igen eller skrive dig på den interne venteliste i din boligafdeling.

Bolignøglen og intern venteliste

Med en opskrivning på Bolignøglen får du et nyt ventelistenummer, som giver dig adgang til alle 40.000 boliger, der er med i Bolignøglen. 

Ring på T 33 63 10 00 hvis du vil skrive dig op på Bolignøglen igen.

Med en opskrivning på den interne venteliste får du et nyt ventelistenummer, som giver dig adgang til at søge bolig på tværs af alle afdelinger i Bolignøglen. 

Hvad er forskellen?

Den interne venteliste giver dig fortrinsret til ledige boliger i forhold til boligsøgende på den eksterne venteliste (Bolignøglen).

Men dit interne ventelistenummer er bundet til din bolig. Det betyder, at hvis du en dag opsiger og fraflytter din bolig, mister du også dit interne ventelistenummer.

Læs mere om intern venteliste 

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept