Der er lukket for telefoniske og personlige henvendelser i KAB onsdag den 23. oktober

Vedligeholdelse

A- eller B-ordning? Din vedligeholdelsesordning afgør, om du selv skal betale for arbejdet.

Med en B-ordning har din bolig en vedligeholdelseskonto. Med en A-ordning vedligeholder du for egen regning. I din lejekontrakt kan du se, hvilken vedligeholdelsesordning du har. Se din lejekontrakt i Mit KAB

A-ordning

Boligen er istandsat ved indflytning, og du vedligeholder for egen regning. Når du fraflytter, skal boligen afleveres istandsat. Er den misligholdt, skal du selv betale for istandsættelsen. Har du ved fraflytning boet i din bolig i otte år og fire måneder eller mere, er du fritaget for istandsættelses-pligten.

A-ordning med NI-beløb

Boligen er ikke istandsat ved indflytning, og du får et beløb til normal istandsættelse. Har du ved fraflytning boet i din bolig i otte år og fire måneder eller mere, er du fritaget for istandsættelsespligten.

B-ordning

Boligen har en vedligeholdelseskonto, som du kan anvende løbende. Det kan være til maling, tapetsering og gulvbehandling. Boligen er ikke istandsat ved indflytning, men evt. misligholdelse er udbedret. Du skal ikke istandsætte boligen ved fraflytning. Er den misligholdt skal du betale for istandsættelsen.

Vær opmærksom på, at vedligeholdelseskontoen lukker den dag, du opsiger din bolig. Hvis du vil male eller lignende i opsigelsesperioden, skal du selv betale.

Almindeligt slid

Som tommelfingerregel kan en bolig ikke kræves afleveret i bedre stand end modtaget. Almindeligt slid skal du ikke betale for. Du betaler kun for forringelser eller skader, der er opstået som følge af forkert brug eller uforsvarlig adfærd.

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept