Toggle Mobile Menu Toggle Search

Boliggarantibevis

Med et boliggarantibevis kan du fraflytte din bolig og vende tilbage til en tilsvarende bolig inden for 3 år.

Hvis du ikke får brugt dit boliggarantibevis, bliver du automatisk tilbudt en plads på ventelisten Bolignøglen i KAB med tre års anciennitet.

Hvad er det?

Et boliggarantibevis er en 3-årig aftale, som du og din boligorganisation kan indgå. Det er KAB, der på vegne af boligorganisationen indgår aftalen.

Aftalen giver dig sikkerhed for, at du inden for 3 år kan få tilbudt en tilsvarende bolig i den boligafdeling, som du flytter fra, hvis du fortryder en fraflytning og gerne vil tilbage.

En aftale om Boliggarantibevis skal indgås og betales, inden du opsiger din bolig. Efter fraflytning er det for sent.

Der kan kun udstedes ét Boliggarantibevis pr. opsagt bolig.

Vær opmærksom på, at et boliggarantibevis er personligt, og ikke kan overdrages til en anden.

Hvem tilbyder det?

De fleste boligorganisationer, som administreres af KAB, tilbyder Boliggarantibevis til alle fraflyttere. Kun i Brumleby er der ikke mulighed for at få et Boliggarantibevis.

Hvad dækker beviset?

Boliggarantibeviset gælder for beboere, der flytter fra almene familieboliger (almindelige lejemål). Du får med aftalen en bolig, som er tilsvarende den bolig, du flyttede fra. Med ”tilsvarende” menes:

- en bolig i samme afdeling
- en bolig med samme antal rum og af nogenlunde tilsvarende størrelse (antal m²)
- en bolig med en nogenlunde tilsvarende husleje (reguleret)

OBS: Du kan højst få to tilbud om en bolig.

Er du ikke blevet orienteret om en ledig bolig 3 måneder efter, du har aktiveret dit Boliggarantibevis, kan du kontakte KAB og få mulighed for at søge bolig i flere afdelinger i samme område.

Særlige forhold

Enkelte typer af boliger er undtaget:

- En ledig bolig, der er særligt velegnet for ældre eller handicappede, skal først tilbydes ældre eller handicappede fra oprykningsventelisten.

- Det kan ske, at det ikke er muligt at anvise en helt tilsvarende bolig. Det gælder, når der er tale om særlige boligtyper, som kun sjældent bliver ledige. I disse tilfælde vil du stadig få tilbudt den første ledige bolig, der så tæt som muligt svarer til din tidligere.

Hvad koster det?

Boliggarantibeviset koster 1.125  kr.

Hvad sker der, hvis jeg ikke får brug for garantien?

Gør du ikke brug af dit Boliggarantibevis, vil du automatisk få et tilbud om, at du kan videreføre opskrivningen på den almindelige venteliste. Du vil så komme på ventelisten med 3 års anciennitet.