Fremleje og delfremleje

Som beboer har du ret til at fremleje eller delfremleje din bolig. Vær opmærksom på, at der er flere regler, du skal overholde.

Du må højst fremleje din bolig i 2 år, og du skal have fremlejekontrakten godkendt af KAB. Hvis du delfremlejer din bolig, skal du selv bo i boligen. Hvis KAB gør indsigelse mod lejeforholdet og det alligevel fortsætter, kan KAB ophæve lejemålet med øjeblikkelig fraflytning.

Fremleje af hele din bolig

Du skal kunne dokumentere et af følgende forhold.

  • Forretningsrejse: Fraværet skal være midlertidigt 
  • Studieophold: Uddannelsesstedet skal bekræfte, at det er midlertidigt fravær fra uddannelsen.
  • Forflyttelse: Din arbejdsgiver skal oplyse, at det er en midlertidig forflyttelse af dit arbejdssted.
  • Sygdom: Erklæringen skal være fra en speciallæge (fx reumatolog, psykiater, ortopædkirurg).

I en række afdelinger skal den du fremlejer til opfylde skærpede kriterier. 
Se afdelinger med skærpede kriterier.

Hvis du kan fremleje din bolig under disse betingelser, skal du sende os en ansøgning fremleje. Skema til ansøgning om fremleje

Du kan ikke udfylde skemaet med billedfremviseren på din Mac, iPhone eller iPad. Du skal bruge Acrobat Reader. 

Delfremleje

Du kan måske blive fristet til bare at leje et enkelt værelse ud. Men det må du kun, hvis du selv bor i boligen samtidig, og hvis du sender os en kopi af delfremleje-aftalen før fremlejeperioden begynder. 

Skema til ansøgning om delfremleje