Fremleje og delfremleje

Du må godt fremleje din bolig. Delfremleje er kun, hvis du har ledige værelser.

Du må fremleje din bolig i op til to år. Når du fremlejer, er det dig, der har ansvaret for din bolig. Du hæfter også for evt. misligholdelse og manglende betaling. Du skal kunne dokumentere, at fremlejen er midlertidig og skyldes job et andet sted, sygdom studieophold el.lign.

Ansøg om fremleje

Husk, at KAB skal godkende din ansøgning, før den nye lejer flytter ind. Hvis du fremlejer uden ansøgning og uden tilladelse, er der tale om ulovlig fremleje. I dette tilfælde kan du miste din bolig med omgående virkning. 

Ansøg om fremleje

Delfremleje

Hvis du har ledige værelser i din bolig, må du gerne delfremleje, men du skal selv bo i boligen. Det er ikke nok, at du står tilmeldt på adressen i folkeregisteret.

Du må højst udleje halvdelen af boligen, og antallet af personer, der bor i boligen, må ikke overstige antallet af beboelsesrum. Du må kun opkræve en husleje, der svarer til det, som du selv betaler. Har du en tre-værelses lejlighed og udlejer et værelse, må du højst opkræve 1/3 af din samlede husleje.

Ansøg om delfremleje

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept