KAB lukker for personlige henvendelser i receptionen og på lokale driftskontorer foreløbigt frem til 20. april. Fra 6.-8- april er der lukket for alle kundehenvendelser til KAB´s administration. Læs mere

Brudt parforhold/skilsmisse

Hvis I går fra hinanden, og den ene part skal fjernes fra lejekontrakten, skal I informere os om, hvem der bliver boende i lejligheden.

Er I gift, skal I indsende separations- eller skilsmissebevilling. Det ansøger I om via Familieretshuset (tidligere Statsforvaltning). Ansøg om separation og skilsmisse.

Hvis I ikke er gift, skal I udfylde en blanket om samlivsophør.

Dokumentation indsendes til kab@kab-bolig.dk 

Læs mere om brudt parforhold og fortrinsret.

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept