Brudt parforhold/skilsmisse

Hvis I går fra hinanden, og den ene part skal fjernes fra lejekontrakten, skal I informere om, hvem der bliver boende i lejligheden.

Er I gift, skal I indsende separations- eller skilsmissebevilling. Det ansøger I om via Familieretshuset (tidligere Statsforvaltning). Ansøg om separation og skilsmisse.

Hvis I ikke er gift, skal I udfylde en blanket om samlivsophør.

Dokumentation indsendes til udl@kab-bolig.dk 

Læs mere om brudt parforhold og fortrinsret.

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept