Toggle Mobile Menu Toggle Search

Indflytning

Tillykke med din nye bolig! Boligen er din, når du har skrevet under på lejekontrakten, returneret den til KAB og har indbetalt depositum og leje.

Vi har sendt husorden og lejekontrakt til dig med posten. Du kan også finde husorden under fanebladet "Dokumenter" under din egen boligafdeling i boligsøgningen

Når du flytter ind i din bolig mister du din plads på ventelisten. Det kan derfor være en god idé at skrive sig op på Bolignøglen igen eller på intern venteliste

Husk at gemme regler til fremtidig brug

Husk at gemme husordensregler, vedligeholdelsesregler og råderetsregler. Du skal især være opmærksom på, om din lejlighed hører under ordning A eller B i forhold til vedligeholdelse. Det kan du se i vedligeholdelsesreglerne, som du også finder under fanebladet "Dokumenter". Kontakt dit ejendomskontor, hvis du er i tvivl om noget.

Værd at vide om indflytning

  • Du underskriver en lejekontrakt og returnerer den til KAB
  • Du betaler første måneds husleje og indskud
  • Du bliver kontaktet / kontakter selv dit ejendomskontor og laver aftale om udlevering af nøgler
  • I forbindelse med din indflytning bør du tjekke, om der er skader på din bolig. Det kan f.eks. være på inventar eller træværk.
    Udfyld den fejl- og mangelliste, du får udleveret, og aflever den til kontoret senest 14 dage efter, du er flyttet ind
  • Sæt dig ind i reglerne for vedligeholdelse af din lejlighed (spørg på dit ejendomskontor)
  • Ejendomskontoret henvender sig til dig og aftaler tidspunkt for et indflytningssyn senest 14 dage efter overtagelse
  • Nogle boligorganisationer har givet tilladelse til at overdrage løsøre som f.eks. gaskomfur fra den tidligere ejer, uden at tingene skal ud af boligen ved fraflytningssynet. Vær opmærksom på, at du ikke har pligt til at overtage noget fra den tidligere beboer. Spørg på dit ejendomskontor om overdragelsen af løsøre er tilladt i netop din boligafdeling, og hvordan det evt. kan gøres.

Mere information om indflytning

Hent vores pjece om indflytning og bliv klogere på processen, fra du har underskrevet lejekontrakten til ejendommens personale har holdt indflytningssyn, og når du senest 14 dage efter overtagelsen af din nye bolig har gjort indsigelse mod eventuelle fejl og mangler.

Hent pjecen om indflytning

Ny i opgangen

En god start i en ny boligafdeling kan blandt andet være at sige hej til dine nye naboer.

KAB har lavet et velkomstbrev, du kan udfylde og sætte op i din nye opgang, så I hurtigere kan lære hinanden at kende.