Konfliktmægling

Konfliktmægling er et gratis tilbud til beboere, når der er en konflikt, man ikke selv kan løse.

I konfliktmægling er det parterne selv, der med hjælp fra en konfliktmægler, forsøger at finde en løsning på konflikten. Det er altså jer, der bestemmer, hvad I ønsker at tale om, og hvordan en mulig løsning på konflikten skal se ud.

Konfliktmægling er frivilligt. Det vigtige er, at begge parter ved, hvad man siger ja eller nej til. Og hvilke muligheder der er for at løse konflikten. Det kan du finde ud af ved at kontakte vores konfliktmægler, inden du siger ja eller nej til at deltage.

Du kan ringe til KAB og tale med en konfliktmægler på T 33 63 13 49.
Du kan også sende en mail

Hvornår er det relevant

Konfliktmægling kan anvendes i alle former for konflikter. Det der er afgørende, er at du er villig til at lytte til din modpart og komme med ideer til løsninger. Du skal også acceptere, at du selv er en del af konflikten.

Hvad laver konfliktmægleren

Konfliktmægleren er mødeleder og sikrer, at I begge får mulighed for at komme til orde. Konfliktmægleren hjælper dig og din nabo igennem mødet ved at stille spørgsmål og huske på det, der bliver sagt undervejs. Konfliktmægleren kommer ikke med løsningsforslag og tager ikke parti.

Hvordan foregår det

Et konfliktmæglingsmøde tager ca. tre timer. Der er mulighed for, at aftale et ekstra møde, hvis der skulle være behov. Mødet afholdes som regel i KAB's lokaler på Vester Voldgade 17 i København.

Hvem skal jeg kontakte

Kontakt KAB eller dit ejendomskontor og hør, om din afdeling er med i konfliktmæglerordningen.

Sidste skridt

Hvis samtale og konfliktmægling ikke hjælper, kan du sende en klage

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept