Naboproblemer

Hvis du føler dig generet af en nabo eller en beboer i din afdeling, kan I få konfliktmægling.

Problemer med naboen starter ofte, fordi husordenen ikke respekteres. Oplever du brud på husordenen, er det et godt udgangspunkt at lade tvivlen komme din nabo til gode. Det kan være, han/hun ikke kender reglerne eller har glemt dem.

Tal med din nabo om hvad der generer dig. Samtale er med til at nedtrappe konflikter. 

Næste skridt

Hvis du oplever, at dine henvendelser ikke imødekommes og adfærden fortsætter, kan konfliktmægling være næste skridt. KAB tilbyder gratis konfliktmægling til beboere i en række boligorganisationer.

Ring til KAB på T 33 63 13 49 og hør om din boligorganisation er med i ordningen. Du kan også sende en mail 

Læs mere om konfliktmægling

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept