Dine første kurser

For at komme godt i gang med bestyrelsesarbejdet anbefaler vi, at du deltager i to introkurser.

Kurserne vil give dig et grundlæggende kendskab til den almene sektors organisering, og du vil få en god forståelse for din rolle og dit ansvar som bestyrelsesmedlem.

Første kursus

Det første kursus hedder "Afdelingsbestyrelsens rolle og ansvar og den almene sektors organisering". På kurset får du et kort historisk rids om den almene sektors udvikling og størrelse i samfundet. Vi gennemgår forskellen på en boligafdeling, en boligorganisation og en administrationsorganisation og hvilket ansvar og pligter de forskellige niveauer har. Samarbejdsformen mellem afdelingsbestyrelse, ejendomskontor og KAB bliver også gennemgået.

Kurset varer én aften.

Andet kursus

Det andet kursus hedder "Forstå økonomien, herunder budget og regnskab". På kurset gennemgår vi, hvordan et regnskab bliver udarbejdet, og hvad der gemmer sig bag tallene. Vi ser nærmere på de enkelte dele af afdelingens budget, og vi gennemgår den proces, der løber forud for, at budgettet kan vedtages på afdelingsmødet. 

Kurset varer to aftener.

Praktisk information

Kurserne afholdes om aftenen kl. 17.15 - 21.30 i KAB på Vester Voldgade 17 i København.

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept