Toggle Mobile Menu Toggle Search

Forretningsorden for møder

Det er en god idé at vedtage en forretningsorden for sit møde. På den måde får man et sæt fælles spilleregler, der kan bruges som en vejledning til, hvordan man på en demokratisk måde fører debat og træffer afgørelser på møder.

Der er situationer, hvor det i særlig grad er rart at have en forretningsorden:

• Når nye deltagere skal sætte sig ind i spillereglerne for en mødetype, de ikke kender.

• Det gør dirigenten mere tryg at lede mødet, når de grundliggende spilleregler er fastlagt utvetydigt.

• Hvis der opstår konflikter i behandlingen af en sag, er det rart at kunne koncentrere sig om sagen og undgå diskussion om procedurer.

Se forslag til forretningsorden og tilpas dem til jeres egne møder.

Afdelingsmødet

Afdelingsbestyrelsens møde

Læs også i Håndbog om almene boliger som ligger på www.boligjura.dk