Toggle Mobile Menu Toggle Search

Kom godt i gang med bestyrelsesarbejdet

Beboerdemokrati er et helt afgørende særkende ved den almene boligform, og der findes ikke nogen tilsvarende form uden for Danmark. Som beboervalgt er du derfor en del af en unik demokratisk struktur, hvor I som beboere har stor indflydelse på jeres boligafdeling. Det er lige fra størrelsen af jeres husleje til ordensregler og renoverings- og fremtidssikringsprojekter.

Når du er valgt til en afdelingsbestyrelse, er du valgt af beboerne i din afdeling, og du skal derfor varetage alle beboeres interesser. Med andre ord, er du samtlige beboeres tillidsmand, når der skal træffes beslutninger i bestyrelsen.

Afdelingsbestyrelsen skal som en af sine hovedopgaver sørge for, at de aktiviteter, der er vedtaget i årets budget, bliver igangsat via ejendomskontoret. Bestyrelsen kan altså ikke igangsætte væsentlige opgaver eller projekter, uden at det er fastlagt i det budget, afdelingsmødet har vedtaget.

Bestyrelsen er også ansvarlig for at, at afdelingen i dagligdagen kører uden problemer. Ellers skal bestyrelsen kontakte administrationen.

Domea har udgivet bogen "Håndbog i bestyrelsesarbejde". Læs mere om bogen på Domeas hjemmeside