Toggle Mobile Menu Toggle Search

Ydelser

KAB indgår administrationsaftaler med de administrerede boligorganisationer og øvrige kunder. En administrationsaftale med KAB omfatter de ydelser, KAB skal levere.

Produktpakker

Den enkelte boligorganisation og/eller afdeling kan vælge det administrations- og driftsniveau, der passer bedst til de individuelle behov.

KAB tilbyder to produktpakker til almene boligorganisationer og afdelinger:

Stor pakke

Stor pakke er for alle de almene boligorganisationer, der har mange og varierede behov, der er nødvendige for, at boligorganisationen og afdelingerne fungerer professionelt.
Stor pakke indeholder tre grundmoduler: 

 • Udlejnings- og økonomimodul
 • Sekretariatsmodul
 • Driftsmodul

Desuden indeholder pakken to udvidede moduler:

 • Sekretariats modul – udvidet
 • Driftsmodul – udvidet

Lille pakke

Lille Pakke er det ansvarlige minimum. Det er de moduler og ydelser, der er nødvendige for at sikre en god og velfungerende basisadministration, som ligger indenfor lovkravene.

Lille Pakke indeholder tre grundmoduler:

 • Udlejnings- og økonomimodul
 • Sekretariatsmodul
 • Driftsmodul

Specialkunder

Specialkunder er blandt andet kollegier, parlamentariske selskaber og plejecentre. KAB har samlet specialkunderne i en særlig enhed, Specialkundeenheden.

KAB tilbyder specialkunderne to produktpakker:

Basispakke

Basispakken dækker det ansvarlige minimum. Det er de moduler og ydelser, der er nødvendige for at sikre en god og velfungerende basisadministration, som ligger indenfor lovkravene.

Basispakken består af de tre grundmoduler:

 • Økonomimodul
 • Sekretariatsmodul
 • Huslejemodul

Udvidet basispakke

Udvidet Basispakke indeholder ligesom Basispakke de tre grundmoduler:

 • Økonomimodul
 • Sekretariatsmodul
 • Huslejemodul

Samt et ”Sekretariatsmodul – udvidet”, hvor KAB sikrer op til 3 ekstra bestyrelsesmøder årligt, juridisk rådgivning og bistand samt behandling af husordensager.

Produktpakkerne er indeholdt i et ydelseskatalog, der også indeholder moduler samt obligatoriske og valgfrie ydelser, som KAB tilbyder.