Toggle Mobile Menu Toggle Search

Kom hele vejen rundt om udgifterne

360° analysen giver et detaljeret indblik i drift og økonomi, både på afdelings- og organisationsniveau.

Et nyt analyseværktøj gennemgår udgifter og praksis for en lang række driftsforhold og peger på konkrete tiltag, der kan være med til at passe på huslejen.

Analysen kommer blandt andet ind på renovationsforhold, grønne anlæg, renholdelse, henlæggelser og serviceniveau, og giver konkrete forslag til, hvor tingene kan tænkes anderledes og mere effektivt.

”Det er i høj grad en sammenligningsanalyse. Ud over interviews med det team, der er tilknyttet afdelingen og dermed indblik i de unikke forhold, sammenligner vi økonomiske nøgletal med tilsvarende afdelinger. Det giver en fantastisk bred og alsidig viden om ens afdeling, man ikke tidligere har haft.” - Anne Jepsen Isholdt, Konsulent i Driftssupport og -udvikling

Pas på huslejen

Muligheden for at få lavet en 360° analyse kommer på et vigtigt tidspunkt. Huslejen har overhalet prisudviklingen og regeringen varsler snarlige besparelser i den almene sektor.

Vil du høre mere om muligheden for at få lavet en 360° analyse af jeres afdeling eller organisation, så kontakt Lone Skriver på telefon 33 63 11 49 for at høre nærmere.