Toggle Mobile Menu Toggle Search

It-pakker og udstyr

KAB's it-pakke indeholder en obligatorisk ydelse for ansatte i boligorganisationerne og en valgfri ydelse for beboervalgte. Den obligatoriske ydelse for ansatte indeholder blandt andet pc, printer opkobling til KAB mv., samt en brugerpakke med programmer og it-support.

Valgfri ydelser for beboervalgte indeholder blandt andet pc, printer opkobling til KAB mv., samt en brugerpakke med programmer og it-support.

Beskrivelse af it-pakker kan ses i Ydelseskataloger og Prisblade

Se produktbladet om It-pakker.