Retningslinjer for samarbejde i organisationsbestyrelser

FFB's organisationsbestyrelse har opstillet nogle retningslinjer, et såkaldt Code of Conduct, for god adfærd og praksis for samarbejdet i organisationsbestyrelsen. Dem ønsker de at dele til inspiration for andre bestyrelsesmedlemmer.

Retningslinjerne udtrykker de værdier som FFB's organisationsbestyrelse ønsker skal præge ledelsen af selskabet og dermed sikre en konstruktiv og fremadrettet ånd i arbejdet.

Læs FFB's Code of Conduct