Betty Nansens Allé

75 lejligheder opføres på Frederiksberg som henholdsvis handicap-, ungdoms- og ældreboliger.

Afdelingen består af 75 boliger fordelt med 46 tilgængelighedsboliger til handicappede og 29 ungdomsboliger til unge studerende. Boligerne opføres af Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FFB).

Nøgleudlevering

Se hvornår du kan hente nøgler til din bolig

Afdelingen

Betty Nansen Allé 57-61 er en 8 etagers bygning med ejendomskontor, en gæstebolig samt Kafe Fair i stueetagen, boliger på 1-8 etage og en fælles tagterrasse på 8 etage. Kafe Fair er en socio-økonomisk virksomhed med catering og cafe for beboerne i afdelingen.

Der er 3 opgange med elevator i hver. Elevatorerne betjener alle etager fra kælderen til tagterrassen. Der er plads til kørestole i elevatorerne.

Boligerne

De 46 tilgængelighedsboliger fordeler sig med 6 stk. 4-rums på 110 m2, 21 stk. 3-rums på 83-89 m2 og 19 stk. 2-rums på 58-71 m2. 

De 29 boliger ungdomsboliger fordeler sig med 26 stk. 1-rums på 31-36 m2 og 3 stk. 2-rums på 46-50 m2. 2-rumsboligerne kan kun søges af par, eller 2 der ønsker at bo sammen.

Nogle boliger har franske altaner, mens andre har altan. De fleste boligers facader vender mod øst og vest.  Afdelingens fællesvaskeri og boligernes depotrum ligger i kælderen. Læs mere i udlejningspjecen, hvor du også finder oversigt over månedlig husleje og indskud.

Området

Bebyggelsen er beliggende på Frederiksberg ved Domus Vista. Betty Nansens Allé ligger som den sidste bebyggelse på vejen som ender blindt, hvilket afskærmer for unødig trafik.

Nabobebyggelserne indeholder Skolen ved Nordens Plads, Frederiksberg Ungdomsskole, Domus Vista samt en række andre boliger af forskellig karakter. Der er kort afstand til indkøb og flere togstationer samt busstoppesteder. Af større grønne områder i nærheden er der Damhussøen og Solbjerg Kirkegård. Se placering på kort

Forventet indflytning

Den 31. august 2018.

Udlejning af tilgængelighedsboligerne

Frederiksberg Kommune anviser til de 46 tilgængelighedsboliger.

Udlejning af ungdomsboligerne

Ungdomsboligerne lejes ud til unge uddannelsessøgende. For at kunne søge en ungdomsbolig, skal du være optaget på en SU-berettiget fuldtidsuddannelse eller være ansat på en elev-/lærlingekontrakt

Ansøgningskriterier
Ungdomsboligerne er for dig, som syntes det er en kvalitet at bo i et område hvor mangfoldighed og forskellighed er positive begreber. Vi har designet et helt nyt byrum – et område på Frederiksberg – som skal udvikle sig til en oase hvor mennesker kan mødes på tværs. På tværs af generationer og aldre, på tværs af forskellighed i vores fysiske og psykiske formåen, på tværs af baggrund og behov.

Ungdomsboligerne i Betty Nansen afdelingen er til dig, som har både lyst til og mod på, at forbinde dig med de mennesker som omgiver dig og dermed vil bidrage til, at skabe hvad vi kalder et socialt bæredygtigt byområde. Vi håber og regner med, at du vil bruge de muligheder, som området tilbyder for at udfolde et socialt liv sammen med andre.

Ansøgningsproces 
Ansøgning til ungdomsboligerne er afsluttet. Alle der har søgt, har fået svar torsdag den 8. marts 2018.

Denne hjemmeside bruger cookies. Fortsat brug tolkes som accept