Vi modtager mange mails og opkald, og svartiden er derfor længere end normalt. Start først på vores hjælp- og kontaktsider.
Illustration af Adolphinegården på C.F. Richtsvej på Frederiksberg.

Adolphinegården

Frederiksberg Forenede Boligselskaber overtager 24 almene familieboliger af en privat developer.

RHB Development opfører 225 private ungdomsboliger og 24 almene familieboliger på C.F. Richsvej på Frederiksberg. Når byggeriet står færdigt, køber og udlejer Frederiksberg Forenede Boligselskaber (FFB) de 24 familieboliger - ungdomsboligerne forbliver private.

  • De 9 fire-rumsboliger bliver anvist af Frederiksberg Kommune
  • De resterende 15 boliger udlejes via venteliste

Boligerne lejes ud i følgende prioriteret rækkefølge.

  1. Til beboere på den interne venteliste i Frederiksberg Forenede Boligselskab (FFB).
  2. Til beboere på den interne venteliste i det øvrige KAB fællesskab.
  3. Til boligsøgende på den eksterne venteliste efter de fleksible kriterier, hvor den boligsøgende eller dennes ægtefælle/partner skal være i arbejde 25 timer om ugen eller i uddannelse.

Indflytning i Adolphinegården er rykket til efteråret 2021, da afdelingen skal bruges til genhusning af Søndermarkens beboere.

Hold dig orienteret

Hvis du tilmelder dig nyhedsbrevet for Adolphinegården, sender vi dig en e-mail, hver gang vi opdaterer denne side.