Toggle Mobile Menu Toggle Search
mobile pic

Den Røde Tråd

Roskilde Nord Boligselskab opfører 37 familieboliger, 24 boliger i seniorbofællesskab og 6 mindre ungdomsfællesskaber med plads til 3 beboere i hver bolig. 

Byggeriet påbegyndes i oktober 2018 og forventes klar til indflytning i marts 2020. 

Placering: Musicon, Rabalderstrædet / Pulsen, 4000 Roskilde

Om boligafdelingen og området

Den Røde Tråd danner med sin beliggenhed imellem Rabalderstræde og Rabalder Parken et område med liv imellem bydelens hovedstrøg og de rekreative aktiviteter i bydelens park.

Bygningshøjderne varierer fra 3 til 7 etager. På de bagvedliggende arealer og op mod Rabalder Parken opføres rækkehuse i op til tre etager. Området bliver en blanding af private- og almene boliger.

Forventet huslejeniveau

Familieboliger: 10.000 kr.  (indskud 52.000 kr).

Seniorbofællesskab: 7.000 kr. (indskud 34.600 kr.)

Ungdomsbofællesskab: 3.400 kr. pr. beboer.

Forventet forbrug af vand, varme, el: Ikke oplyst 

Mulighed for Kabel-tv eller lign.: JA 

Udlejning

Processen omkring udlejning er endnu uafklaret.

Interesseret i Den Røde Tråd

I slutningen af 2017 bliver det muligt at tilmelde sig nyhedsbrev for byggeriet. Via nyhedsbrevet vil du blive orienteret om status på byggeriet, åbent hus-arrangementer, ansøgningsprocedure m.m..