For at begrænse smitten af coronavirus opfordrer vi til, at du kontakter KAB på mail eller telefon. Læs mere.
Illustration af Det Nye Sølund ved Søerne i København.

Det nye Sølund (tidl. Fremtidens Sølund)

I København opfører Samvirkende Boligselskaber (SAB) 360 plejeboliger, 22 ældreboliger og 150 ungdomsboliger.

Det nye Sølund kommer til at bestå af en karrébebyggelse samt et punkthus. Karrébebyggelsen skal huse Plejecenter Sølund med ca. 360 plejeboliger. 

Plejeboligerne varierer i størrelsen 67-85 m2 og struktureres omkring mindre bogrupper. 

De 150 ungdomsboliger på mellem 35-50 m2 samles i punkthuset.

Området

Det nye Sølund får adresse på Ryesgade i København lige ned til Sortedams Dossering. Mikrobutikker og plejecenterets borgerrettede funktioner vil bidrage til et varieret og aktivt byliv.

Det er ambitionen, at byggeriet bliver en integreret del af bylivet på Ryesgade og omkring søerne.

Plejeboligerne

Anvises gennem Københavns Kommune

Ungdomsboligerne

Udlejes via Centralindstillingsudvalget (CIU). 20 af ungdomsboligerne bliver øremærket til unge med autismespektrumforstyrrelser.

Forventet indflytning

Der er forventet indflytning i november 2022.

Læs mere om Det nye Sølund på www.detnyesoelund.dk